BESLUIT PRUDENTIELE REGELS WFT PDF

remuneration policy in place will be implemented in the Decree prudential rules AFS (Besluit prudentiele regels Wft) and the Decree Conduct. Consultatie van het wijzigingsbesluit ter implementatie van de richtlijn prudentiƫle regels Wft, het Besluit gereglementeerde markten Wft, het. Decree regarding covered bonds. Decree of 3 June , amending the Decree on Prudential. Rules FSA (Besluit prudentiƫle regels Wft) and.

Author: Tegar Shashakar
Country: Uganda
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 16 March 2007
Pages: 485
PDF File Size: 18.8 Mb
ePub File Size: 7.35 Mb
ISBN: 627-1-56075-832-9
Downloads: 38061
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Arashisida

De in dit besluit opgenomen aanpassingen zullen naar verwachting niet leiden tot een verzwaring van de administratieve lasten. Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wijzigingsbesluit en de nota van toelichting.

Dit onderwerp wordt derhalve meegenomen in de door de Europese Commissie uitgevoerde evaluatie van de solvabiliteitsvereisten onder Solvency II in Further information on the consultation on the controlled remuneration policy in Dutch can be found here on the website of the Dutch Ministry of Finance. Aanpassingen op het gebied van de rapportages vallen buiten het kader van dit besluit.

Het AG kan zich erin vinden dat voor een pragmatische oplossing is gekozen. De verlengde overgangstermijn stelt hen bovendien in staat hun solvabiliteit voor zover nodig tijdig in overeenstemming te brengen met de nieuwe eisen. Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie.

Artikel I, onderdeel A. Aangezien de richtlijn niet op hen van toepassing is, is het mogelijk de overgangstermijnen voor deze categorie verzekeraars prudetiele van de richtlijn vast te stellen.

  INTRODUCTION TO COMPILER DESIGN MOGENSEN PDF

Deze aanpassing levert zowel een verlaging van de hoogte van de risicomarge en daarmee lagere technische voorzieningen en een hoger eigen vermogen op als een verlaging van het solvabiliteitskapitaalvereiste SKV. Voorts wordt voor deze verzekeraars rekening gehouden met de afwijkende cijfers voor verval rgels en worden voor alle verzekeraars met beperkte risico-omvang de overgangstermijnen aangepast. Maatregel Onderhavig besluit Rege,s Minimum kapitaalvereiste: Follow Please login to follow content.

The Principles and the proposed legislation for the controlled remuneration policy should provide for controlled remuneration from both a prudential and a conduct of business perspective. Internetconsultatie De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Direct naar zoeken Direct naar inhoud Direct naar acties Hoog contrast.

Decree on Prudential Rules under the Wft

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wijzigingsbesluit en de nota van toelichting. De Minister van Veiligheid en Justitie, G. Antwoord voor Bedrijven Rijksoverheid.

Login Register Follow on Twitter Search. De richtlijn is op deze verzekeraars niet van toepassing en dus ook niet op hen getest. Het wijst er wel op dat nu een ongelijk speelveld ontstaat tussen Solvency II-verzekeraars en verzekeraars die onder het Solvency II Basic regime vallen. My saved default Read later Folders shared with you. Overgangstermijnen Verzekeraars met beperkte risico-omvang hebben minder tijd gekregen om prueentiele op te doen met de nieuwe regels dan de verzekeraars die onder de reikwijdte van de richtlijn solvabiliteit II vallen.

Consultatie In het kader van de gebruikelijke internetconsultatie zijn reacties ontvangen van het Verbond van Verzekeraars, het Koninklijk Actuarieel Genootschap AG en twee natura-uitvaartverzekeraars.

Hierdoor is er gelegenheid om de berekeningsmethodiek van de richtlijn aan te passen aan de specifieke kenmerken van natura-uitvaartverzekeraars. Artikel I, onderdeel B. Netherlands May 3 Verval Titel I, hoofdstuk V, afdeling 3, van de verordening solvabiliteit II is van overeenkomstige toepassing op verzekeraars met beperkte risico-omvang.

  HONGOS BASIDIOMYCETES PDF

Consultation on controlled remuneration policy – Lexology

Doel van de consultatie Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren. De maatregelen met betrekking tot de artikelen 66 en van het Bpr gelden voor natura-uitvaartverzekeraars en daarmee vergelijkbare levensverzekeraars met beperkte risico-omvang en de overige maatregelen gelden voor alle verzekeraars met beperkte risico-omvang.

Artikel I, onderdeel D. Artikel I, onderdeel C. beslit

Het streven blijft overigens gericht op het zoveel mogelijk beperken van de administratieve lasten die met die rapportages samenhangen. Daarvoor is nader onderzoek nodig ten behoeve van de Solvency II-reparatiewetgeving inaldus het AG. Please contact customerservices lexology.

Inhoudsopgave

Titel I, hoofdstuk V, afdeling 3, van de verordening solvabiliteit II is van overeenkomstige toepassing op verzekeraars met beperkte risico-omvang.

Vanwege het ontvangen commentaar is besloten nader te bezien regls de berekening van de risicomarge, zoals voorgeschreven door de richtlijn, voldoende is afgestemd op de specifieke kenmerken van natura-uitvaartverzekeraars.

Deze natura-uitvaartverzekeraars hebben vanwege hun bedrijfsmodel uitzonderlijke lange verplichtingen waarop het solvabiliteit II kader niet is afgestemd.

admin