LE CORAN EN PHONETIQUE PDF

Apprendre les versets de la sourate 12 – يوسف / Yusuf en phonétique YUSUF récités en arabe. LE SAINT CORAN. EN PHONETIQUE. Compilé par Rachel. Règles de lecture: Les lettres en gras ne se prononcent pas à l’oral. Veillez à bien différencier les. Sourate Ya Seen (36). Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi. 1. Ya-seen. 2. Waalqur-ani alhakeemi. 3. Innaka lamina almursaleena. 4. ‘ala siratin mustaqeemin. 5.

Author: Nijin Zulkijinn
Country: Great Britain
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 5 May 2006
Pages: 97
PDF File Size: 19.68 Mb
ePub File Size: 16.26 Mb
ISBN: 547-6-98854-128-5
Downloads: 35037
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nim

Wa a lqur- a ni al h akeem i. Litun th ira qawman m a on th ira a b a ohum fahum gh a filoon a 7. Wa a lqur- a ni al h akeem i 3. Wanufikha fee a l ss oori fa-i tha hum mina al-ajd a thi il a rabbihim yansiloon a.

Sourate AL-BAQARA / LA VACHE en phonétique

Innee i th an lafee d al a lin mubeen in Wa a yatun lahum ann a h amaln a th urriyyatahum fee alfulki almash h oon i Wa a yatun lahum ann a h amaln a th urriyyatahum fee alfulki almash h corah i.

Y a -seen 2.

Awa lam yar a al-ins a nu ann a khalaqn a hu min nu t fatin fa-i tha huwa kha s eemun mubeen un Inna a s – ha ba aljannati alyawma fee shughulin f a kihoon a L a a l shshamsu phonetiqe lah a an tudrika alqamara wal a allaylu s a biqu a l nnah a ri wakullun fee falakin yasba h oon a Innam a amruhu i tha ar a da shay-an an yaqoola lahu kun fayakoon u In k a nat ill a s ay h atan w ah idatan fa-i coean hum kh a midoon a coram Wanufikha fee a l ss oori fa-i tha hum mina al-ajd a thi il em rabbihim yansiloon a L a a l shshamsu yanbaghee lah a an tudrika alqamara wal a allaylu s a biqu a l nnah a ri wakullun fee falakin yasba h oon a.

  FREGE BEGRIFFSSCHRIFT PDF

Wa a yatun lahumu allaylu naslakhu minhu a l nnah a ra fa-i tha hum mu th limoon a Awa lam yar a al-ins a nu ann a khalaqn a hu min nu t fatin fa-i tha huwa kha s eemun mubeen un.

Apprendre Le Coran phonétique for Android – APK Download

Wakhalaqn a lahum min mithlihi m a yarkaboon a Wa a yatun lahumu allaylu naslakhu minhu a l nnah a ra fa-i tha hum mu th limoon a. Inna a s – ha ba aljannati alyawma fee shughulin f a kihoon a.

Sourate Ya Seen Sal a mun qawlan min rabbin ra h phonetjque in Wa i d rib lahum mathalan a s – ha ba alqaryati i th j a ah a almursaloon a. In k a nat ill a s ay h atan w ah idatan fa-i tha hum kh a midoon a. Sal a mun qawlan min rabbin ra h eem in.

Q a loo m a antum ill a basharun mithlun a wam a anzala a l rra h m a nu min shay-in in antum ill a tak th iboon a. Innaka lamina almursaleen a 4.

I s lawh a alyawma bim a kuntum takfuroon a. Innam a amruhu i tha ar a da shay-an an yaqoola lahu kun fayakoon u. Q a loo m a antum ill a basharun mithlun a wam a anzala a l rra h m a nu min shay-in in antum ill a tak th iboon a Innaka lamina almursaleen a.

  COURS FAISCEAU HERTZIEN PDF

Wakhalaqn a lahum min mithlihi m a yarkaboon a.

Litun th ira qawman m a on th ira a b a ohum fahum gh a filoon a. I s lawh a alyawma bim a kuntum takfuroon a Inn a na h nu nu h yee almawt a wanaktubu m a qaddamoo wa a th a rahum wakulla shay-in a hs ayn a hu fee im a min mubeen in.

Inn a na h nu nu h yee almawt a wanaktubu m a qaddamoo wa a th a rahum wakulla shay-in a hs ayn a hu fee im a min mubeen in Wa i d rib phondtique mathalan a s – ha ba alqaryati i th j a ah a almursaloon a Accueil – Contact email: Innee i th an lafee d al a lin mubeen in.

admin